Mali İşler

Alsancak  Belediyesi  Mali  İşler,Belediyemizin  öz  kaynaklarını   verimli  ve  etkili  bir  şekilde  yöneterek  gelir  ve  giderlerin   yönetsel  gerekler  ve  yasal  yükümlülükler  açısından en  ekonomik  biçimde  yapılmasını   sağlamakla   görevlidir.Ayrıca  bütçe kesin  hesabı  ile  mali  istatistikleri   hazırlamak;idare  gelirlerini   tahakkuk  ettirerek  gelir  ve  alacaklarının  takip  ve  tahsil  işlerini  yapmak;muhasbe  hizmetleri  ile mali  iş  ve  işlemleri  yürütmek  ve  sonuçlandırmak  ,harcama  yetkililerine  gerekli  bilgileri  sağlamak  ve  danışmanlık  yapmak  diğer   görevleri  arasındadır.

FacebookWhatsappInstagram